MINAT BAKAT & PENJURUSAN

Tes Bakat Minat dan Penjurusan untuk SMA (IPA, IPS, Bahasa) serta jurusan untuk Kuliah. Pastikan Anda tidak salah memilih jurusan sejak SMA, supaya sesuai juga dengan jurusan di bangku Kuliah.

SELENGKAPNYA